Članstvo

Članstvo v klubu je prostovoljno. Evidenco članov kluba vodi tajnik kluba. Status člana velja ob poravnani članarini za tekoče koledarsko leto. Član kluba lahko postane vsak državljan RS, in tuji državljan, ki sprejme pravila kluba in se po njih ravna ter plača članarino. Izvršni odbor kluba odloča o sprejemu novih članov.